×

Wizja

Placówka jest otwarta na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.

 

Kierunki pracy żłobka i przedszkola:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 2. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 3. Edukacja przez sztukę i kulturę,
 4. Promocja wychowania żłobkowego i przedszkolnego w środowisku lokalnym.

 

Sylwetka absolwenta przedszkola

Dziecko kończące przedszkole:

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia, przyswoiło w znacznym stopniu zagadnienia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowawczego
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.

 

Dziecko:

 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
realizacja: dwarazy.com